Sähköpostipohja Työterveyslaitokseen Markku Sainion virheellisistä väitteistä
Alla valmis sähköpostipohja, jonka kopioimalla ja halutessasi muokkaamalla voit lähestyä Työterveyslaitosta. Työterveyslaitos on kouluttanut terveydenhoitoalaa virheellisillä väitteillä.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Hyvä Työterveyslaitoksen edustaja,


ME/CFS-potilaat vaativat Työterveyslaitosta poistamaan sekä korvaamaan Markku Sainion Perjantai meeting 3.9.2021 luennon oikeaa tietoa vastaavaksi. 

Markku Sainion esitelmässä oli vanhentunutta tietoa ja on epäammattimaista jättää esittämästä uusinta tietoa ME/CFS-sairaudesta. Markku Sainion pitäisi myös tuoda esitelmässään esille se, että kyseiset väitteet ovat vain hänen ja muutaman muun lääkärit hypoteesi ME/CFS-sairaudesta. Kansainvälisesti biolääketieteellinen tutkimus on edennyt niin paljon ME/CFS-sairauden osalta, että on hyvin vaarallista esittää niistä poikkeavia hypoteeseja ainoana oikeana totuutena. 


Vanhaa tietoa Sainion materiaaleissa oli ICD-11-tautiluokituksen kuva, jossa ME/CFS sairaus ei ollut Bodily Distress Disorders diagnoosin Exclusions luettelossa. ME/CFS on ollut jo 9/2020 Exclusions luettelossa, joten Sainio on täysin tahallaan halunnut johtaa harhaan kuulijoita.

Olemme myös hyvin pöyristyneitä Markku Sainion väitteistä, että ME/CFS-potilaat pelkäisivät liikuntaa. Tämä ei pidä paikkaansa. ME/CFS-potilaat liikkuvat kyllä oman rasitusikkunan puitteissa, näin ollen mahdollisesti estäen *PEM-oireen.


"...esimerkiks tämmönen krooninen väsymysoireyhtymä henkilö, ni hänen oma käsityksensä saattaa olla sitä niin että jos hän rupee harjoittelemaan ja liikkumaan ni se on hänelle vaarallista!"

 Työterveyslaitos, Markku Sainio 2021
Alla CDC:n ohjeistus ME/CFS yhteisölle.


"Any activity or exercise plan for people with ME/CFS needs to be carefully designed with input from each patient. While vigorous aerobic exercise can be beneficial for many chronic illnesses, patients with ME/CFS do not tolerate such exercise routines. Standard exercise recommendations for healthy people can be harmful for patients with ME/CFS."

  Centers for Disease Control and Prevention 2021*PEM

PEM on lyhenne sanoista "Post Exertional Malaise" eli suomennettuna "rasituksen jälkeinen huonovointisuus". 

PEM on ME:n määrittelevä oire. 

Termiä käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994, mutta ilmiö itsessään ja sen tärkeys oivallettiin jo ainakin 1950-luvulla. Joskus käytetään myös termiä Post-Exertional Neuro-immune Exhaustion (PENE) eli "rasituksen jälkeinen neuro-immuuni uupumus".

PEM on epänormaali fysiologinen reaktio normaaliin aktiviteettiin. 

Se tarkoittaa ME-oireiden merkittävää ja pitkittynyttä pahenemista sekä toimintakyvyn alenemista entisestään. Potilaat tuntevat itsensä sairaammiksi, eivät pelkästään uupuneemmiksi. PEM-oireiden vaikutusta voidaan vähentää huolellisesti määrittelemällä kullekin potilaalle henkilökohtaisesti soveltuva aktiivisuuden taso. 
PEM-oireet voivat alkaa heti fyysisen tai henkisen toiminnan jälkeen.
On kuitenkin hyvin yleistä, että ne tulevat sangen pitkällä viiveellä, usein 24 - 48 tuntia aktiviteetin jälkeen, joskus jopa myöhemminkin. PEM-oireista toipumiseen voi mennä päiviä, viikkoja tai pidempään.


ME/CFS-potilasyhteisö toivoo, että lääkärit ja Työterveyslaitos ovat nöyriä uuden edessä. 

Hevosen kavioiden kopse ei aina merkitse hevosta, vastaan voi myös tulla seepra.


Ystävällisin terveisin,

OMA ALLEKIRJOITUKSESI


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Toiminnallisten häiriöiden poliklinikan ylilääkäri Markku Sainion ja Työterveyslaitoksen siunaaman luennon voit katsoa TÄSTÄ, kunnes se(kin) poistetaan.

Halutessanne voitte ottaa alla olevat kuvat sähköpostiinne liitteeksi.                                         VANHAA TIETOA

Sainion luennosta 3.9.2021

                                                                    


                                          UUTTA TIETOA

WHO:n ICD-11


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Pääkuva: UNSPLASHME-media on ME-potilaiden oma yhteinen media. Kaikki julkaisut ovat ME-potilaiden yhteistyöllä tehtyjä.