PACE trial, kallein ME/CFS-tutkimus maailmassa, joka paljastui roskaksiPACE on lyhenne sanoista "Pacing, graded Activity, and Cognitive behaviour therapy; a randomised Evaluation".

PACE-tutkimuksen kulmakivet ovat: 


GET = Graded Exercise Therapy eli asteittain lisättävä liikunta


CBT = Cognitive Behavioral Therapy eli Kognitiivis-behavioraalinen terapia 


Vuonna 2011 tiedelehti Lancet julkaisi PACE-tutkimuksen, joka sittemmin on paljastunut täydeksi roskaksi. PACE-tutkimus tehtiin, jotta sen avulla ME/CFS-potilaiden oireet poistuisivat. 


PACE-tutkimus on maailman kallein ME/CFS:ään liittyvä tutkimus, sen hintalappu oli 5 miljoonaa puntaa. Tutkimusta rahoittivat Yhdistyneen kuningaskunnan lääketieteellinen tutkimusneuvosto, Englannin terveys- ja sosiaalihuollon laitos sekä ilmeisesti myös vakuutusyhtiöt.


Ympäri maailmaa ME/CFS-potilaita yritetään edelleen "hoitaa" GET:llä sekä CBT:llä, myös Suomessa. 


Tuhannet, jopa miljoonat ME/CFS-potilaat ovat kertoneet, että kyseiset hoitomuodot pahentavat heidän tilaansa. 


Asteittain lisättävä liikunta (GET) kuulostaa hoitomuotona lähinnä kidutukselta, kun ME/CFS:n suurin syy on kehon energia pula. 


CBT terapian tavoite on saada potilas ymmärtämään, että hänen täytyy lopettaa nk. välttämiskäyttäytyminen, ja aloittaa liikkuminen sekä palata täysin normaaliin elämään.
Toisin sanoen, ME/CFS-potilaat paranisivat lopettamalla oman kehonsa kuuntelun.


Erittäin huonoksi tieteelliseksi tutkimukseksi todetussa PACE:ssa väitettiin, että 61 prosentilla potilaista sairaus lievittyi, 20 prosenttia jopa parani. Tutkimuksen raakadata saatiin tuomioistuimen määräyksellä julki ja siitä paljastui metodologisia sekä eettisiä ongelmia. Osa tiedeyhteisöstä onkin raakadatan julkistamisen jälkeen tuominneet PACE-tutkimuksen vilpilliseksi ja sitä on kutsuttu yhdeksi vuosisatamme suurimmista lääketieteen skandaaleista!Vaikka PACE-tutkimus on todettu virheelliseksi monin eri tavoin, niin tiedelehti Lancet ei ole julkaissut aiheesta korjausta. Jotain hyötyä raakadatan julkaisusta on kuitenkin ollut, nimittäin kunnioitettu Cochrane-tutkimusverkosto on joutunut käymään läpi omat julkaisunsa ja peruuttanut ME/CFS hoitoa koskevan katsauksen


Yksi ME/CFS-potilaiden suurin puolustaja ja PACE-tutkimuksen kritisoija David Tuller, (Senior Fellow in Public Health in Journalism at the Center of Global Public Health, School of Public Health, University of California, Berkeley, California) kävi Suomessa 5.2.2019 kertomassa kyseisen tutkimuksen virheellisyyksistä.


Videolla DrPH David M. Tuller kertoo PACE-tutkimukseen liittyvistä käänteistä.


Katso myös David Tullerin suomennettu haastattelu aiheesta.


Lisää PACE-tutkimuksesta voit lukea ME-Pedian sivuilta.
Vaikka ME/CFS-potilaita on vuosikymmenien ajan väheksytty, pidetty hysteerikkoina sekä oireidensa liioittelijoina, niin nyt alkaa olemaan  se hetki, että tiede on puolellamme. ME/CFS on vakava fyysinen sairaus, eikä sairautta tai potilaita pidä vähätellä. 

VIDEOT: ME/CFS-kanava