Sairausetuudet, vammaistuet ja muut palvelutNämä tiedot löytyvät jatkossa myös blogin valikosta (menu) nimellä Sairausetuudet- ja vammaistuet!


KELA


Sairauspäiväraha

Voit saada KELA:sta sairauspäivärahaa max. 300 päivää. ME/CFS-potilaat valitettavasti ovat eriarvoisessa asemassa muihin sairaus-ryhmiin verrattuna ja usein KELA hylkää sairauspäiväraha hakemuksen. Kuntoutusraha

Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja kuntoutuksesi tavoite on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla kuntoutusrahaan oikeuttava kuntoutuspäätös esimerkiksi Kelasta, työterveyshuollosta tai kotikunnastasi. Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi, kun osallistut kuntoutukseen. 

Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke

Kelan eläkkeitä voit hakea, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi eivät ylitä kansaneläkkeen tai takuueläkkeen tulorajaa tai sinulle ei ole kertynyt työeläkettä ollenkaan.

Kelan maksama kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke voi yleensä alkaa noin vuoden kuluttua sairastumisesta. 

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Sen aikana tai jo sitä ennen Kela ja työeläkelaitoksesi selvittävät mahdollisuutesi kuntoutua työelämään tai vaihtaa ammattia ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen avulla. Ne ohjaavat sinut tarvittaessa myös muuhun kuntoutukseen. Kelan maksama kuntoutustuki alkaa yleensä noin vuoden kuluttua, jos työkyvyttömyys pitkittyy.
Jos työkykysi ei kuitenkaan hoidon tai kuntoutuksen aikana palaudu tai parane, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen.
Aikuisten vammaistuki (yli 16-vuotta) 

Edellytys vammaistuen saamiseksi on, että toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden ajan. Se tarkoittaa, että sinulla on vaikeuksia huolehtia arjen toiminnoista tai itsestäsi vamman tai sairauden vuoksi.

Vammaistukea ei kuitenkaan voi saada pelkästään siksi, että toimintakyky on heikentynyt. Toimintakyvyn heikentymisellä ei myöskään tarkoiteta työkyvyn heikentymistä.

Lue aiheesta tarkemmin Kelan sivuilta.

HUOM! Vammaistukea voi hakea 6kk ajan takautuvasti.


Lasten vammaistuki (alle 16-vuotta)

Sairauden tai vamman diagnoosi ei yksin ratkaise lapsen oikeutta vammaistukeen. Oikeus tukeen ja tuen taso arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta lapsi tarvitsee.

Lapsen hoito ja huolenpito voi tavallisestikin olla vaativaa ja sitovaa lapsen eri kehitys- ja ikäkausissa. Siksi aina arvioidaan, liittyykö lapsen hoidon ja huolenpidon tarve vammaan tai sairauteen sekä onko se tavanomaista suurempaa ikätovereihin nähden.

Lue aiheesta tarkemmin Kelan sivuilta.

HUOM! Vammaistukea voi hakea 6kk ajan takautuvasti.HUOM!

Hylätystä hakemuksesta kannattaa AINA laittaa valitus, vaikka valituksen läpikäyminen kestää monta kuukautta.
TYÖELÄKELAITOKSET / VAKUUTUSYHTIÖTTyöeläkelaitokset maksavat työeläkettä työn ja yrittäjätoiminnan perusteella. Työeläke voi olla työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä. Voit selvittää oman eläkelaitoksesi työeläkejärjestelmän palvelusta (työeläke.fi). Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla.


HUOM!

Hylätystä hakemuksesta kannattaa AINA laittaa valitus, vaikka valituksen läpikäyminen kestää monta kuukautta.
VAMMAISPALVELUTHenkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Kuljetuspalvelu on kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalveluja määrärahoista riippumatta, koska kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus.Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen: omainen auttaa yhä enemmän joissakin arjen toimissa, kunnes huomaa, että läheinen ei enää selviydykään ilman apua.
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään. Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuessa ei ole ikärajoja, vaan laki koskee niin vammaisen lapsen vanhempia kuin iäkästä vanhempaansakin hoitavaa.


HUOM!

Hylätystä hakemuksesta kannattaa AINA laittaa valitus, vaikka valituksen läpikäyminen kestää monta kuukautta.
APUVÄLINEPALVELUT

Jokaisella kunnalla pitäisi olla oma apuvälineisiin erikoistunut palvelupiste. Sieltä voit saada esimerkiksi pyörätuolin käyttöösi.

Esimerkkinä käytän Helsingin Apuvälinepalvelua.

Apuvälinepalvelut on tarkoitettu aikuisille (yli 16 v)
helsinkiläisille, joiden toimintakyky on alentunut. 
Apuväline lainataan aina henkilökohtaiseen käyttöön ja lainaustilanteessa pyydetään esittämään apuvälineen käyttäjän henkilö- tai Kela-kortti. Lainattavat apuvälineet ovat pääsääntöisesti käytettyjä, asianmukaisesti puhdistettuja
ja huollettuja. Apuvälinepalvelu on asiakkaalle maksutonta. 
MUITA APUJA

Sosiaaliturvaoppaaseen on koottu yhteiskunnan tarjoama pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturva pääpiirteittäin.Lisätietoa sairaanhoidon ja lääkkeiden maksukatoista 
Vammaispalvelun käsikirjasta löydät lisätietoa eri palveluista joita voit saada sairauden tai vamman vuoksi.
VAMMAISPALVELUN KÄSIKIRJA: Tuki ja palveluNämä tiedot löytyvät jatkossa myös blogin valikosta (menu) nimellä Sairausetuudet- ja vammaistuet!