ME/CFS-potilaan oikeusturvakeinot
Aina ei ME/CFS-potilaiden kohtelu terveydenhuollossa onnistu kuten pitäisi. Silloin potilaan tai hänen läheisen täytyy toimia tietyn protokollan mukaisesti, että tilanne saadaan muuttumaan terveydenhuollossa. 

Tämä lyhyt opas kertoo Sinulle potilaan oikeusturvakeinoista aina muistutuksesta rikosoikeudelliseen menettelyyn. 

Oppaan tarkoituksena on lyhyesti ja selkeästi selittää potilaan oikeusturvakeinojen merkitys potilaalle hänen näkökulmastaan. 


Potilaalla on käytettävissään useita oikeusturvakeinoja toteuttaakseen oikeusturvaansa. Tapauksesta riippuen potilas voi tukeutua seuraaviin oikeusturvakeinoihin; 

  1. muistutus 
  2. kantelu 
  3. potilasasiamiesjärjestelmä 
  4. potilasvahinkoilmoitus  
  5. rikosilmoitus. Potilas voi jopa turvautua useampiin näistä keinoista samanaikaisesti saman asian osalta. 


ME/CFS-potilaan oikeusturvakeinot- opas neuvoo Sinua, että miten toimit.


Ne ovat vapaasti tulostettavissa ja jaettavissa.