Onko Long Covid sittenkin ME/CFS-sairaus?


Onko Long Covid sittenkin ME/CFS-sairaus?


SARS-CoV-2 (lyhenne severe acute respiratory syndrome coronavirus eli vakava akuutti hengitystieoireyhtymä -koronavirus)

PASC (lyhenne Post-Acute Sequelae of SARS CoV-2 infection eli SARS CoV-2 -infektion jälkiakuutit jälkiseuraukset)

LC (lyhenne Long Covid)

ME (lyhenne Myalginen Enkefalomyeliitti)

CFS (lyhenne Chronic Fatigue Syndrome eli krooninen väsymysoireyhtymä)Mitä eroa on näillä kahdella sairaudella vai onko ne sittenkin samaa sairautta?
”Lisäksi pitkien COVID- ja ME/CFS-oireiden välillä oli silmiinpistävää samankaltaisuutta, mikä viittaa siihen, että ME/CFS:n mekanismia ja hoitoa koskevat tutkimukset voivat auttaa ehkäisemään ja hoitamaan pitkiä COVID-oireita ja päinvastoin.”


https://mdpi-res.com/d_attachment/healthcare/healthcare-09-01290/article_deploy/healthcare-09-01290-v2.pdf


"46 % täytti ME/CFS-kriteerit. ME/CFS on yleinen PASC-potilailla.""Long Covid, kansainvälinen kohortti: 

7 kuukauden oireet ja niiden vaikutus


Posturaalinen ortostaattinen takykardia syndrooma (POTS) ja myalginen enkefalomyeliitti / krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS), näyttävät olevan erittäin mahdollisia diagnooseja Long Covid populaatiolle. Kyselyyn vastanneista 155 oli saanut POTS-diagnoosin ja 118 oli saanut ME/CFS-diagnoosin." https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00299-6/fulltext


"Tohtori Anthony Fauci varoitti toistuvasti COVID-19-potilaiden riskistä kehittää myalginen enkefalomyeliitti (ME), joka tunnetaan myös nimellä krooninen väsymysoireyhtymä (CFS) tai ME/CFS."


"The Lancet, The Patient Led Research Collaborative for Long COVID -tutkimus, osoittaa, että ME/CFS-oireet ovat tärkein huolenaihe pitkille kuljettajille, mukaan lukien ME/CFS:n kardinaali-oire: rasituksen jälkeinen huonovointisuus.  Harjoituksen jälkeinen huonovointisuus eli PEM on oireiden leimahdus ja/tai uusien oireiden ilmaantuminen triviaalisen fyysisen tai kognitiivisen rasituksen jälkeen, joka esiintyy usein päivää sen jälkeen, kun laukaiseva tapahtuma on tapahtunut."
https://www.meaction.net/long-covid-me-understanding-the-connection/"Krooninen COVID-19-jälkeinen oireyhtymä ja krooninen väsymysoireyhtymä"https://www.researchgate.net/publication/352493215_Chronic_post-COVID-19_syndrome_and_chronic_fatigue_syndrome_Is_there_a_role_for_extracorporeal_apheresis/fulltext/60cbfcb092851ca3acaaa84a/Chronic-post-COVID-19-syndrome-and-chronic-fatigue-syndrome-Is-there-a-role-for-extracorporeal-apheresis.pdf?origin=publication_detail

"Tutkimuksemme osoittavat, että henkilöt, joilla on pitkä COVID ja ME/CFS, on biologisia poikkeavuuksia, mukaan lukien; oksidatiivisen stressin epätasapaino, systeeminen tulehdus ja hermoston tulehdus."  


https://www.wrdw.com/prnewswire/2021/10/25/inspiritol-effective-covid-19-long-covid-mecfs-patients/


"ME/CFS:ssä näkemämme oireet ovat identtisiä COVID-19-kaukokuljettajien kokemien oireiden kanssa."


https://goop.com/wellness/health/are-chronic-fatigue-syndrome-and-covid-19-linked/


"Nyt on käymässä ilmeisemmäksi, että SARS-CoV-2/COVID-19-tartunnan jälkeen joillakin henkilöillä saattaa jatkua nämä oireet yli kuuden kuukauden ajan ja he voivat saada ME/CFS-diagnoosin. Ei tiedetä, kuinka monelle ihmiselle kehittyy ME/CFS SARS-CoV-2 -infektion jälkeen."


https://www.ninds.nih.gov/Current-Research/Coronavirus-and-NINDS/nervous-system#longterm


"Long COVID ja myalgisen enkefalomyeliitin//kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) samankaltaisuudet"


https://journals.viamedica.pl/medical_research_journal/article/download/MRJ.a2021.0013/55400"Krooninen COVID-19-oireyhtymä kuudennella kuukaudella on monioireinen, usein heikentävä sairaus, joka täyttää ME/CFS-diagnoosin kriteerit noin puolessa tutkimuksessamme olevista potilaista." 


https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.06.21249256v1
Tutkimukset ja tiede etenee


Long Covid on siitä hankala asia, että tällä hetkellä kaikki SARS-CoV-2 sairastaneet ja pitkittyneitä oireita saaneet kategorisoidaan Long Covid-potilaiksi. Long Covid määritelmät ovat laajat ja laveat, samaan pakkaan laitetaan niin teholla olleet, kuin kotona sairastaneet LC-potilaat. Oirekirjo on myös laaja potilaiden välillä. Kiistatonta on se, että osa Long Covid-potilaista sairastuu ME/CFS:ään, osa heistä toipuu ajan mittaan täysin ja osalle jää esimerkiksi keuhkoihin vaurio. Siksi olisi äärimmäisen tärkeää erotella LC-populaatiosta eri alaryhmät.Osa Long Covid-potilaista on sairastunut ME/CFS:ään ja saanut diagnoosin G93.3. Tämä ei ole kovinkaan poikkeuksellista, koska aiemmissakin virus-pandemioissa on käynyt samoin.
Onneksi tutkimuksissa on alettu ymmärtämään näiden kahden yhteys, Long Covid ja ME/CFS on tasavertaisia ja jopa samaa sairautta. Aika ja tutkimukset näyttävät niiden yhteyden.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


ME-media on ME-potilaiden oma yhteinen media. Kaikki julkaisut ovat ME-potilaiden yhteistyöllä tehtyjä.