PÄÄTTYNYT/Allekirjoita kansalaisaloite koskien Kelaa ja vakuutusyhtiöitäALLEKIRJOITUSAIKA ON PÄÄTTYNYT!

Kelan ja eläkevakuutusyhtiöiden noudatettava lakia kaikkien sairauksien kohdalla sairausperusteisia etuuksia haettaessa
Aloitteen sisältö


Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä työeläkelain, kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi siten, että Kansaneläkelaitoksen ja työeläkevakuutusyhtiöiden tulkinnanvara eri sairauksien kohdalla lain noudattamisesta poistetaan ja potilaan jäljellä oleva toimintakyky palautetaan arvioinnin keskiöön diagnoosin sijaan. Sairauden luokitteleminen oireyhtymäksi, sen tunnettuus, vakiintumattomuus tai määrittely toiminnalliseksi ei saa vaikuttaa sen aiheuttaman toimintakyvyn aleneman arvioinnissa.

Tällä hetkellä Kelalla ja työeläkevakuutusyhtiöillä on käytäntö, että tietyillä diagnooseilla ei tukia myönnetä, koska niitä ei pidetä “oikeina” sairauksina.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että lain tulkinnanvara poistetaan ja sairausperusteisia etuuksia myönnettäessä potilaat asetetaan samalle viivalle sairauden nimestä riippumatta.
Jos jokin sairaus on aiheuttanut potilaalle pitkäaikaisen toimintakyvyn aleneman, mutta sairauden syy ei ole vielä selvinnyt, ei se saa olla peruste hylätä hänelle lain mukaan kuuluvia etuuksia.


Allekirjoita kansalaisaloite alla olevasta linkistä


https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10788?fbclid=IwAR21LaAMkCIbknHsH1rS2PqxJA7Uo31H_QU3EVnVqSHDDTnnwNiuVPFKYQE
KUVA: UNSPLASH