ME/CFS & ITSEMURHARISKI


ME/CFS & ITSEMURHARISKI


Sunnuntaina 10. syyskuuta Suomessa vietetään Itsemurhien ehkäisypäivää.VIESTI TERVEYDENHUOLLOLLE


ME/CFS-sairautta sairastavilla on tutkitusti suurempi itsemurhariski, johtuen terveydenhuollon toiminnasta! 


Terveydenhuollon ammattilaisten ymmärryksen puute ME/CFS-sairaudesta, potilaiden leimaaminen mm. mediassa "aktivisteiksi"/"kapinallisiksi", koska potilaat ovat eri mieltä jo hylätyistä GET ja CBT hoidoista, potilaiden syyllistäminen omasta sairaudestaan sekä potilaille aiheutuva taakka kouluttaa muita, on johtanut tutkimusten mukaan itsemurhatunteisiin, masennukseen ja toivottomuuteen.


Linkki lähteeseenTERVEYDENHUOLLOLLE LUETTAVAAKrooninen, varsinkin kipuja aiheuttava, sairaus voi lisätä itsemurhakuolleisuutta. 


Tutkimukset osoittavat korkeampia itsemurha lukuja ihmisillä, joilla on ME/CFS. 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ME/CFS-potilaiden itsemurhariski oli yli kuusinkertainen!


Kohtalaista että vaikea-asteista ME/CFS-sairautta sairastavien potilaiden joukosta jopa 39–57,25 % on harkinnut itsemurhaa, verrattuna 4 %:iin Yhdysvaltojen yleisestä väestöstä. Luvut ovat hälyttävä!


Syitä ME/CFS-potilaiden suurempaan itsemurhariskiin on:


-ME/CFS-sairauden aiheuttama stigma, varsinkin terveydenhuollossa


-ME/CFS-potilaiden oireiden hoitamatta jättäminen (kipua, unettomuutta yms. voi hoitaa!)


-Krooninen kipu, unettomuus, toissijainen masennus ja samanaikaiset mielenterveys- ja/tai fyysiset sairaudet


-Huono elämänlaatu yhdistettynä toivottomuuteen; työpaikan, talouden ja/tai suhteiden menetysVuosikymmenien ajan ME/CFS-potilaita on pidetty passiivisina, liikkumista ja oireita pelkäävinä henkilöinä. Hoitoina käytettiin asteittaista harjoitteluterapiaa (GET) sekä omien oireiden huomiotta jättämistä kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) avulla, väitteenä että ne johtaisivat potilaiden parantumiseen.Jotkut lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset jopa kieltävät potilaita liittymästä ME/CFS-vertaistukiryhmiin, koska tukiryhmät vastustivat GET ja CBT hoitoja.


Tiedämme nyt, että nämä teoriat ovat virheellisiä ja jopa haitallisia: metaboliset, neurologiset ja immunologiset poikkeavuudet voivat olla ME/CFS:n taustalla ja 54–74% potilaista on ilmoittanut terveytensä huonontuneen GET ja CBT terapioiden myötä. 


Siitä huolimatta nämä ideat ja hoidot jatkuvat, sillä lääketieteen käytännön muutokset vievät usein vuosia, ennen kuin ne saavuttavat eturintamassa olevat lääkärit. 


Lähde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8227525/
VIESTI TERVEYDENHUOLLOLLE


Teillä on erittäin suuri valta ME/CFS-potilaiden elämään ja sitä myötä myös vastuu. 
Käytä siis valtaasi viisaasti!

OPAS TERVEYDENHUOLLOLLE ENGLANNIKSI AIHEESTA


”Itsetuhoisuuden tunnistaminen ja hallinta ME/CFS-sairaudessa”Identifying and Managing Suicidality in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome


Healthcare (Basel). 2021 Jun; 9(6): 629. Published online 2021 May 25. 

doi: 10.3390/healthcare9060629

PMCID: PMC8227525PMID: 34070367


Lily Chu,1,* Meghan Elliott,2 Eleanor Stein,3 and Leonard A. Jason2


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8227525/

KAIKKI KUVAT OVAT VAPAASTI JAETTAVISSA TIETOISUUDEN LISÄÄMISEKSI!


Ensimmäisen kuvan taustalla oleva valokuva: German Association for ME/CFS

Kuvaaja: Lea Aring


ME-media on ME-potilaiden oma yhteinen media. Kaikki julkaisut ovat ME-potilaiden yhteistyöllä tehtyjä.