ME/CFS-sairaus ja diagnostiset kriteerit

"Krooninen väsymysoireyhtymä (chronic fatigue syndrome, CFS), on vakavasti elämää rajoittava elimellinen (fyysinen) sairaus, jota psyykkiset syyt eivät selitä. Sairauden oirekuvaa hallitsee useimmiten äkillisesti alkanut ja pitkäkestoinen uupumus, joka pahenee vähäisessäkin fyysisessä tai henkisessä ponnistelussa eikä lievity levolla.
Duodecim, Terveyskirjasto 2021


ME eli Myalginen Enkefalomyeliitti on lihaskipuja aiheuttava aivo- ja selkäydintulehdus.  

CFS eli Chronic Fatigue Syndrome on suomennettu “krooniseksi väsymysoireyhtymäksi”.


ME/CFS-sairaus on neuro-immunologinen ja Maailman terveysjärjestö WHO:n ICD-10 tautiluokituksessa koodi on G93.3 Viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä.

ME/CFS:n diagnostiset kriteerit Suomessa

HUOM!

ME/CFS-sairauden diagnoosia ei voi antaa pelkästään diagnostisten kriteereiden perusteella. 


ICC diagnostiset kriteerit 2011


Potilas täyttää kriteerit, jos hänellä on postexertional neuroimmune exhaustion (PENE) (A), vähintään 1 oire 3:sta neurologisen häiriön luokasta (B), vähintään 1 oire immuunijärjestelmän, suoliston ja virtsateiden oireista (C) ja vähintään 1 oire energian tuotannon oireista (D).
 • Postexertional neuroimmune exhaustion (PENE): Kykenemättömyys tuottaa riittävästi energiaa.
 • Rasitukseen liittyvä nopea, merkittävä fyysinen ja/tai kognitiivinen väsyvyys
 • Rasituksenjälkeiset oireet, kuten flunssan oireet, kipu
 • Rasituksenjälkeinen uupumus, voi ilmetä heti tai viivästyneesti
 • Pitkittynyt toipuminen, yleensä vähintään 24 tuntia
 • Matala kynnys rasitukseen liittyvälle väsyvyydelle. Johtaa alentuneeseen aktiivisuuteen.
Neurologiset häiriöt: Vähintään 1 oire vähintään 3:sta luokasta:
 • Neurokognitiiviset häiriöt
 • Tiedon prosessoinnin vaikeus
 • Lyhytkestoisen muistin ongelmat
 • Kipu
 • Pääkipu
 • Merkittävä kipu
 • Unihäiriöt
 • Unirytmin häiriöt
 • Virkistämätön uni
 • Sensoriset, havaitsemisen ja motoriikan häiriöt
 • Sensoriset ja havaitsemisen häiriöt
 • Motoriset häiriöt
Immuunijärjestelmän, suoliston ja virtsateiden oireet, vähintään 1 oire
 • Flunssankaltaiset oireet
 • Herkkyys virusinfektioille ja pitkittyneet oireet
 • Maha-suolikanavan oireet, kuten pahoinvointi, mahakipu.
 • Virtsateiden oireet
Energian tuotannon oireet, vähintään 1 oire
 • Sydämen ja verenkiertojärjestelmän oireet
 • Hengityselinten oireet
 • Lämmönsäätelyjärjestelmän häiriöt
 • Äärilämpötilojen alentunut sieto
Huomioitava lapsilla: 
 • Oireet saattavat edetä hitaammin. PENEn lisäksi merkittävimmät oireet ovat
 • Pääkipu
 • Neurokognitiiviset oireet
 • Kipu arvaamatonta ja kohde muuttuu nopeasti
Epätyypillinen myalginen enkefalomyeliitti (ME): Täyttää PENE-kriteerin, mutta muista vaadituista kriteereistä voi puuttua 2. Harvinaisissa tapauksissa kipu tai unihäiriöt voivat puuttua.CCC diagnostiset kriteerit 2003

 Kanadalaiset kriteerit (Canadian Consensus Criteria 2003)

Potilas täyttää kriteerit, jos hänellä on väsymys/uupumus (1), PEM-oire (2), unihäiriö (3), kipu (4), vähintään 2 neurologista tai kognitiivista oiretta, vähintään 1 oire 2:sta kohdan (6) oireesta ja hän täyttää kohdan (7) kriteerin.
1. Merkittävä, selittämätön, yhtämittainen tai toistuva fyysinen ja psyykkinen väsymys, joka johtaa merkittävästi alentuneeseen aktiivisuuteen.
2. PEM-oire (post-exertional malaise): toimintaan nähden poikkeuksellinen fyysisen ja psyykkisen kestävyyden heikkeneminen. Oireet kestävät yleensä 24 tuntia tai kauemmin.
3. Unihäiriö*: virkistämätön uni tai unirytmin häiriöt
4. Kipu*: merkittävä laaja-alainen kipu tai kipua lihaksissa tai nivelissä, uudentyyppinen pääkipu.
5. Neurologiset tai kognitiiviset oireet: vähintään 2 oiretta, muistiongelmat, keskittymisvaikeudet ja huomiokyvyn heikkeneminen, ongelmat tiedon prosessointinopeudessa, oppimisessa ja työmuistin toiminnassa, lihasheikkous, ääni- ja valoherkkyys.
Vähintään 1 oire 2:sta alla olevasta:
 • autonomiset oireet (esim. ortostaattinen intoleranssi, huonovointisuus, ärtynyt suoli oireyhtymä)
 • neuroendokriiniset oireet (lämmönsäätelyjärjestelmän häiriöt, laihtuminen, alentunut stressinsietokyky)
 • immuunijärjestelmän oireet (aristavat imusolmukkeet, flunssan oireet, uudet ruokiin liittyvät yliherkkyydet)
6. Oireet ovat kestäneet vähintään 6 kuukautta. Yleensä selkeä oireiden alkuajankohta.
*Pienellä osalla potilaista ei ole kipua tai unihäiriötä, mutta muut väsymystä aiheuttavat diagnoosit voidaan sulkea pois. ME/CFS:n diagnoosia voidaan harkita, jos potilaan oireet ovat alkaneet infektio-oireilla.


CCC diagnostiset kriteerit 2010

Päivitetyt kanadalaiset kriteerit (Canadian Consensus Criteria 2010)

1. 6 kuukauden ajan yhtämittainen tai toistuva krooninen väsymys, joka johtaa merkittävästi alentuneeseen aktiivisuuteen työssä, opiskelussa, sosiaalisessa ja henkilökohtaisessa elämässä.
2. PEM-oire (post-exertional malaise): toimintaan nähden poikkeuksellinen fyysisen ja psyykkisen kestävyyden heikkeneminen. Oireet kestävät yleensä 24 tuntia tai kauemmin.
3. Unihäiriö: virkistämätön uni tai unirytmin häiriöt
4. Kipu: usein laaja-alainen ja vaihtaa paikkaa. Vähintään 1 oire, esim. lihas- tai nivelkipu, vatsakipu, pääkipu, rintakipu.
5. Neurologiset tai kognitiiviset oireet: vähintään 2 oiretta, muistiongelmat, keskittymisvaikeudet ja huomiokyvyn heikkeneminen, ongelmat tiedon prosessointinopeudessa, oppimisessa ja työmuistin toiminnassa, lihasheikkous, ääni- ja valoherkkyys.
Vähintään 1 oire 2:sta alla olevasta:
 • autonomiset oireet (esim. ortostaattinen intoleranssi, huonovointisuus, ärtynyt suoli oireyhtymä)
 • neuroendokriiniset oireet (lämmönsäätelyjärjestelmän häiriöt, laihtuminen, alentunut stressinsietokyky)
 • immuunijärjestelmän oireet (aristavat imusolmukkeet, flunssan oireet, uudet ruokiin liittyvät yliherkkyydet)
Poissulkeva tai ei sulje pois kroonista väsymysoireyhtymää
Tilat, jotka sulkevat pois kroonisen väsymysoireyhtymän:
- Sairaus tai tila, joka saattaa selittää kroonisen väsymyksen
- Jotkut aktiiviset psykiatriset sairaudet, jotka saattavat selittää kroonisen väsymyksen
Tilat, jotka eivät sulje pois kroonista väsymysoireyhtymää:
- Samanaikaiset sairaudet tai tilat, jotka eivät tyydyttävästi selitä kroonista väsymystä. Eivät siten välttämättä sulje pois kroonisen väsymysoireyhtymän mahdollisuutta.---------------


Mikä on PEM-oire?

PEM on lyhenne sanoista "Post Exertional Malaise" eli suomennettuna "rasituksen jälkeinen huonovointisuus".

ME/CFS-sairauden keskeisin oire on ns. PEM-oire (post exertional malaise)
 
"PEM-oireella tarkoitetaan voinnin huononemista ja oireiden pahenemista vähäisenkin fyysisen tai kognitiivisen rasituksen jälkeen. Voinnin heikentyminen voi ilmetä uupumuksen/väsyvyyden pahenemisena, kipujen ja muiden oireiden lisääntymisenä sekä kognitiivisina häiriöinä.

PEM-oire voi ilmetä välittömästi rasituksen jälkeen tai viiveellä vasta useiden tuntien tai jopa viikon kuluessa rasituksesta. Pienellä osalla PEM-oireet ovat tulleet huomattavallakin viiveellä. PEM-oireiden ilmeneminen voi myös vaihdella sekä potilaiden välillä että yhden potilaan kohdalla. Toipuminen voi kestää useista tunneista useisiin päiviin tai pidempään."