Mikä on PEM-oire?

Mikä on PEM-oire?

PEM on lyhenne sanoista "Post Exertional Malaise" eli suomennettuna "rasituksen jälkeinen huonovointisuus". PEM on ME:n määrittelevä oire. 
Termiä käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994, mutta ilmiö itsessään ja sen tärkeys oivallettiin jo ainakin 1950-luvulla. Joskus käytetään myös termiä Post-Exertional Neuro-immune Exhaustion (PENE) eli "rasituksen jälkeinen neuro-immuuni uupumus".


PEM on epänormaali fysiologinen reaktio normaaliin aktiviteettiin. 
Se tarkoittaa ME-oireiden merkittävää ja pitkittynyttä pahenemista sekä toimintakyvyn alenemista entisestään. Potilaat tuntevat itsensä sairaammiksi, eivät pelkästään uupuneemmiksi. PEM-oireiden vaikutusta voidaan vähentää huolellisesti määrittelemällä kullekin potilaalle henkilökohtaisesti soveltuva aktiivisuuden taso. 

MIKSI PEM ON TÄRKEÄ?

  1. Viimeisimmät diagnostiset kriteerit suosittelevat ME-diagnoosin tekemistä vain jos potilaalla on PEM-oire.
  2. PEM-oire auttaa erottamaan ME-sairauden muista sairauksista, joihin myös kuuluu uupumus-oire kuten MS-tauti, idiopaattinen krooninen väsymys ja vaikea-asteinen masennus.
  3. PEM-oire on kontraindikaatio eli vasta-aihe uupumukseen yleisesti suositelluille fyysisille harjoitusohjelmille.
  4. Potilaat, joilla on vaikea-asteinen PEM-oireisto, eivät välttämättä pysty hyödyntämään sairaanhoitoa tai muita terveyspalveluja ellei heitä varten tehdä erityisjärjestelyjä.


PEM-OIREISTON TUNNISTAMINEN
PEM on epänormaali reaktio kaikenlaiseen vähäiseenkin aktiivisuuteen. Vielä ei ole luotettavia diagnostisia työkaluja PEM:in ja muun rasitusintoleranssin erottamiseen ja oireissa on päällekkäisyyttä muiden tilojen kanssa. Kuitenkin monissa sairauksissa kuten esimerkiksi masennuksessa fyysinen harjoittelu pikemminkin vähentää oireita, ei lisää niitä. Muut sairaudet kuten sydän- ja verisuonitaudit, ylirasitustila tai lihasten viivästynyt arkuus (fyysisen harjoittelun jälkeen) voidaan erottaa PEM-oireista kiinnittämällä tarkasti huomiota kolmeen seuraavaan kysymykseen.

  1. OIREET

Kysy oireiden tyypistä, vaihtelusta ja vakavuudesta.
PEM-oireistossa on suurempi vaihtelu oireissa kuin muissa rasitusintoleranssin (exertion intolerance eli EI) tyypeissä. Joitakin muiden rasitusintoleranssien oireita kuten hengästyneisyyttä ja uupumusta voi olla, mutta PEM:iin kuuluvat myös sellaiset oireet kuten kipeä kurkku, univaikeudet, ortostaattinen intoleranssi, kognitiiviset oireet ja paljon muuta, mitä muissa rasitusintoleransseissa ei ole. 

Jo olemassa olevien ME-sairauteen kuuluvien oireiden lisäksi potilas kärsii siis yhtä aikaa myös PEM-oireista rasituksen vuoksi. 

Toimintakyky voi romahtaa merkittävästi PEM-oireiden aikana ja sitoa potilaan sänkyyn muiden avun varaan.

Rasituksen alhainen sieto ja rasituksesta hitaasti palautuminen ovat PEM-oireen tunnusmerkkejä. ME-tutkimukset löytävät jatkuvasti objektiivisen, mitattavissa olevan kyvyttömyyden toistaa fyysinen rasitus CPET-kokeen toisena päivänä. Tämä havainto erottelee ME:n muista osittain samankaltaisista tiloista kuten huonokuntoisuudesta (dekonditio) ja osoittaa PEM:in olemassaolon. Jää kuitenkin selventämättä millä asteella CPET-tulokset kuvastavat PEM:in syytä tai seurausta. (Eli toisin sanoen tutkijat eivät sataprosenttisesti tiedä miksi ME-potilaan CPET-tulokset romahtavat toisena tutkimuspäivänä.)

  1. AJOITUS

Kysy oireiden ajoituksesta.
Oireet, jotka alkavat tai saavuttavat huippunsa rasituksen aikana tai välittömästi sen jälkeen ja laantuvat muutaman tunnin kuluessa, viittaavat rasitusintoleranssiin (EI).


Oireet, jotka alkavat tai saavuttavat huippunsa merkittävällä viiveellä – tunneilla tai päivillä – rasituksesta, ja jotka kestävät päivistä viikkoihin - tai jopa pidempään - laantuakseen, viittaavat PEM-oireistoon.


Aktiivisuuden sietäminen yhtenä, mutta ei peräkkäisinä päivinä, viittaa sekin PEM-oireistoon.


Huomaa, että oireiden ilmaantuminen viiveellä rasituksen jälkeen tarkoittaa, että potilaat eivät välttämättä ole osanneet yhdistää oireiden lisääntymistä edeltävään triggeriin eli laukaisevaan tekijään. Tämä voi johtaa siihen, että heillä on pysyvästi PEM-oireet.

  1. TRIGGERIT ELI LAUKAISEVAT TEKIJÄT

Kysy laukaisevien tekijöiden tyypeistä, vaihtelusta, intensiteetistä ja toistumisesta.
PEM:in laukaisevina tekijöinä voivat olla fyyysinen, kognitiivinen ja ortostaattinen rasitus sekä toisinaan vahvat emootiot, liiallinen aistikuormitus ja ympäristön stressitekijät.


Potilailla on yksilöllinen kynnys ja vaihtelu siinä miten paljon ja millaista rasitusta he sietävät ilman, että kyseinen rasitus provosoi PEM-oireet. Rasituskynnys voi olla niin matala, että tavalliset päivittäiset aktiviteetit kuten peseytyminen, lukeminen ja puhuminen provosoivat PEM:iä. PEM-oireiden voimakkuus ei yleensä ole oikeassa suhteessa rasituksen voimakkuuteen. 


Myös ne aktiviteetit, joita potilas sietää, voivat kumulatiivisesti provosoida PEM-oireen, jos aktiviteetteja tehdään yhtä aikaa tai peräjälkeen ilman lepoa niiden välissä.


Potilaat eivät välttämättä osaa yhdistää oireita ja niitä edeltäviä laukaisevia tekijöitä, sillä hyvin minimaalinenkin aktiviteetti voi laukaista suhteettoman voimakkaat PEM-oireet.

KUINKA TUKEA POTILAITA JA MINIMOIDA HAITTAA?

Lääketieteellinen konsultaatio voi altistaa potilaan monille PEM-triggereille yhdellä kertaa. Minimoidakseen haitan, joka voi aiheuttaa PEM-oireet:
  • Harkitse tapaamista potilaan kotona (erityisesti vaikeasta ME:stä kärsivän potilaan kohdalla).
  • Tarjoa hiljainen, hämärästi valaistu odotushuone sängyllä ja kysy mitkä muut järjestelyt helpottaisivat potilaan oloa. 
  • PEM:in takia standardinmukaiset harjoitusohjeet ovat ME:n kontraindikaatio. Sen sijaan tue potilasta säätelemään energiaansa sopivalla tahdilla konsultaation aikana.


Suomennos alkuperäistä tekstiä mukaillen, alkuperäinen teksti löytyy täältä.


Kiitos vapaaehtoiselle suomennoksesta.
Kuva: UNSPLASH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ME/CFS on liitetty vuonna 1969 WHO:n ICD-tautiluokitukseen neurologiseksi sairaudeksi.

ME lyhenne sanoista Myalgic Encephalomyelitis
CFS lyhenne sanoista Chronic Fatigue Syndrome

Suomessa tunnetaan nimillä ME-tauti, ME/CFS, Myalginen enkefalomyeliitti, Krooninen väsymysoireyhtymä tai viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä.