Tietoa ME/CFS-sairaudesta
Mikä on ME/CFS?  1. ME/CFS on vakavasti elämää rajoittava elimellinen (fyysinen) sairaus, jota psyykkiset syyt eivät selitä. 
  2. Sairauden syntymekanismi on edelleen tuntematon. 
  3. Diagnoosia ei voida tehdä lääketieteellisin tutkimuksin, vaan se perustuu tarkkaan taudinkuvan selvittämiseen ja muiden syiden poissulkuun. 
  4. Arviot sairauden yleisyydestä väestössä vaihtelevat 0,2:n ja 3 %:n välillä. Tämän perusteella Suomessa olisi ainakin 10 000 ME/CFS-tautia sairastavaa.
  5. ME/CFS:ään sairastuneiden keskimääräinen ikä on 35–50 vuotta. Myös lapset ja vanhukset voivat sairastua.
  6. Yksittäisistä sairauden laukaisevista tekijöistä infektiot ovat olleet eniten esillä. 
  7. On myös esitetty, että kyseessä olisi krooninen keskushermoston tulehdussairaus ("enkefalomyeliitti"). 
  8. ME/CFS:ää sairastavien ja terveiden on todettu eroavan keskimäärin toisistaan useiden biologisten seikkojen suhteen. Eroja on todettu aivojen kuvantamistutkimuksissa, selkäydinnesteen koostumuksessa, tulehdusta ja immunologiaa mittaavien laboratoriotutkimusten tuloksissa ja joidenkin bakteerien ja virusten vasta-aineiden löydöksissä, elimistön kortisonituotannossa ja sokeriaineenvaihdunnassa sekä lämmönsäätelyssä ja uni-valverytmissä. CFS/ME-potilaiden solujen on laboratoriotutkimuksissa todettu toipuvan huonosti, kun niitä altistetaan stressille. Eroja terveisiin verrattuna on havaittu myös suoliston bakteeristossa. 
  9. ME/CFS:ään ei ole parantavaa hoitoa, mutta sairauden oireita voi hoitaa nk. "oireenmukaisella hoidolla".
  10. Suomessa KELA ja vakuutusyhtiöt eivät luokittele ME/CFS:ää sairaudeksi, joten sairausetuuksia on lähes mahdoton saada. 

Katso tästä Duodecimin julkaisema Hyvä käytäntö -suositus ME/CFS-sairauteen


Suomessa toimii aktiivisesti ME/CFS-potilaiden asiaa ajava yhdistys. He ovat mm. perustaneet eduskuntaan virallisen ME/CFS-työryhmän sekä lobanneet Duodecimille Hyvä Käytäntö-oppaaseen rahoituksen. Liitythän siis Suomen lääketieteelliseen ME/CFS-yhdistykseen tästä.  

Kuva: UNSPLASH


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ME/CFS on liitetty vuonna 1969 WHO:n ICD-tautiluokitukseen neurologiseksi sairaudeksi.

ME lyhenne sanoista Myalgic Encephalomyelitis
CFS lyhenne sanoista Chronic Fatigue Syndrome

Suomessa tunnetaan nimillä ME-tauti, ME/CFS, Myalginen enkefalomyeliitti, Krooninen väsymysoireyhtymä tai viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä.