HUS:n Toiminnallinen häiriö poliklinikalle avoin asiakaspalaute nro 3

 


HUS:n Toiminnallinen häiriö poliklinikalle avoin asiakaspalaute nro 3

"Jouduin Toiminnallisten häiriöiden klinikan asiakkaaksi terveyskeskuksen lääkärin lähettämänä. Minulle oli hänen toimesta diagnosoitu ME/CFS (G93.3). Tähän diagnoosiin hän päätyi, kun oireet täsmäsi diagnostisiin kriteereihin, laajimmat mahdolliset neurologian tutkimukset oli tehty ja psykiatrikin ME/CFS:n diagnoosia oli jo väläytellyt. Toiminnallisten häiriöiden klinikalle päästyäni koin että asioitani käännettiin klinikan toiminnan mukaisiksi, riippumatta siitä miten niiden kerroin olevan.

Minulle suositeltiin klinikalla tutustumista DNRS-metodiin, joka tarkoittaa aivojen uudelleenkouluttamista. Myös Gupta ja Lightning prosessia suositeltiin. Nämä kaikki ovat maksullisia koulutuksia, joihin voi osallistua omalla kustannuksella. Lääketieteellinen näyttö puuttuu. 

Molemmista ohjelmista on kansainvälisesti raportoitu tilanteita, joissa niihin osallistuneiden ME/CFS-potilaiden vointi on huonontunut kurssien johdosta. Lääkärillä ei selkeästi ollut kunnollista tietoa näistä kursseista, vaan sitä suositeltiin hyvänä kun jotkut ovat sen avulla parantuneet. 

Valitsin lopulta Toiminnallisten häiriöiden poliklinikan oman nettiterapian. Kurssin sisältö on varsin negatiivinen ja keskittyy joka alueella moniin kehollisiin oireisiin ja siihen, kuinka ne vaikeuttavat elämää. Ennen kurssia elin elämääni rajoitteideni sallimalla tavalla. Menetetyn tilalle olen löytänyt uusia väyliä toteuttaa itseäni ja taiteellisuuttani sekä pitää yllä yhteyttä "ulkomaailmaan".

Kurssin myötä aloin kiinnittää huomiota siihen kuinka invalidisoitunut olen ja aloin kokea hyvin negatiivisia tunteita ja ajatuksia itseäni kohtaan sairauteni osalta. Myös pitkään poissa ollut ahdistuneisuushäiriö heräsi unestaan ja nyt kärsin ahdistuksesta. 

Koin kurssin varsin syyllistävänä, aivan kuin itse pitäisin yllä oireitani enkä päästä niistä irti."


Potilas: Nainen 39 vuotta

Mikä ihmeen toiminnallinen häiriö?

Suomessa todella monesta sairaudesta on viime aikoina tehty "Toiminnallisia häiriöitä". 


HUS:n Toiminnallisten häiriöiden-poliklinikan mielestä toiminnalliset oireet/häiriöt ovat sama, kuin psykosomaattinen eli somatisaatiohäiriöKuuntele täältä kyseisen TH-klinikan osastonylilääkäri Helena Liiran haastattelu, jossa hän sanoo asian ääneen.

Kyseisellä TH-klinikalla ollaan potilaille mukavia. Se kuuluu asiaan, onhan heille koulutettu Tanskassa TERM-malli.

TERM-malli ohjaa lääkäreitä valmentamaan potilaitaan ajattelemaan, että heidän oireensa johtuvat jostain muusta syystä, kuten stressistä tai lapsuudentraumoista. Malli ohjeistaa lääkäreitä, kuinka he saavat potilaat hyväksymään CBT:n (Kognitiivis-behavioraalinen käyttäytymisterapia) ja GET:n (asteittain lisättävä liikunta) hoidoikseen.

Päätavoite on muuttaa hyödyttömät näkemykset oireiden syistä ja laajentaa potilaiden näkökantaa. Siinä on neljä kohtaa: 
  1. Saada potilas tuntemaan itsensä ymmärretyksi
  2. Laajentaa näkemystä fyysisten oireiden ulkopuolelle
  3. Linkittää psykososiaaliset ongelmat oireisiin
  4. Neuvotella jatkohoidostaHoidoksi potilaille TH-klinikalla tarjotaan hoidoksi viittä eri hoitopolkua:

 
  • Psykoedukaatio, jossa annamme tietoa toiminnallisista oireista ja niiden kanssa selviytymisestä.
  • Kuuden käyntikerran ryhmäinterventio, jota vetävät psykologi, sosiaalityöntekijä ja psykofyysinen fysioterapeutti.
  • Ohjaus Kelan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskokeiluun.
  • Toiminnallisten häiriöiden oma nettiterapia.
  • Lausunnot Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ja muihin Kelan tukemiin terapioihin.

Yllä oleva teksti lainattu HUS:n nettisivuilta 30.11.2020


He myös "kertovat" eli suosittelevat DNRS ja Eroon oireista-kursseja. Kyseiset kurssit ovat maksullisia ja potilaiden pitäisi itse ne kustantaa. Niistä ei ole myöskään tieteellisiä tutkimuksia, joten HUS:n Toiminnallisten häiriöiden-poliklinikka tarjoaa potilailleen täyttä huuhaata!

Lue täältä lisää kyseisestä aiheesta laajemmin.