HUS:n Toiminnallinen häiriö poliklinikalle avoin asiakaspalaute nro 5

 HUS:n Toiminnallinen häiriö poliklinikalle avoin asiakaspalaute nro 5

"Minut lähetti HUS:n toiminnallisten häiriöiden poliklinikalle omalääkärini, joka tuntee ME/CFS-sairauden, toivoen että sieltä saisin sairauteen hoitoa sekä kuntoutusta.


Tapasin toiminnallisten häiriöiden klinikan "hoitojakson" aikana lääkäriä muutaman kerran ja psykologia kerran. 


Psykologi suositteli tutustumaan DNRS:ään ja Regovery Norge sivustoon. Lääkäri ensi tapaamisen jälkeen suositteli asteittain lisättävää liikuntaa eli GET:iä, mutta myöhemmin ajatus muuttui jo enemmän Pacing:ia kohden. 


Heikon toimintakykyni vuoksi en olisi pystynyt osallistumaan ryhmäinterventioon, tarjottiin HUS:n toiminnallisten häiriöiden nettiterapiaa. Toiminnallisten häiriöiden nettiterapia kesti useamman kuukauden ja siinä pääpaino oli huoliajattelun tuottamilla oireilla. 


En saanut nettiterapiasta mitään apua, fyysiset oireeni eivät poistuneet, vaikka kuinka olin niitä ajattelematta. En ollut kovinkaan yllättynyt, että nettiterapia ei auttanut fyysisiin oireisiini. Hoitosuhteeni HUS:n toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla loppui nettiterapian jälkeen (en katsos sen avulla parantunut ME/CFS-sairaudesta), koska kuntoutus ei kohdallani ole ajankohtaista. 


Maitojunalla siis takaisin oman lääkärin luokse, joka oli myös ilmeisen pettynyt koska mitään "apuja" ei toiminnallisten häiriöiden poliklinikalta saanut. Suurena ihmetyksen aiheena on myös se, että toiminnallisten häiriöiden poliklinikka ei ota kantaa potilaidensa työkykyyn, eivätkä he tee toimintakykykartoituksia.


ME/CFS oli mennessä toiminnallisten häiriöiden poliklinikalle ja myös lähtiessä toiminnallisten häiriöiden poliklinikalta."Potilas: Nainen 40 vuotias


Mikä ihmeen toiminnallinen häiriö?

Suomessa todella monesta sairaudesta on viime aikoina tehty "Toiminnallisia häiriöitä". 


HUS:n Toiminnallisten häiriöiden-poliklinikan mielestä toiminnalliset oireet/häiriöt ovat sama, kuin psykosomaattinen eli somatisaatiohäiriöKuuntele täältä kyseisen TH-klinikan osastonylilääkäri Helena Liiran haastattelu, jossa hän sanoo asian ääneen.

Kyseisellä TH-klinikalla ollaan potilaille mukavia. Se kuuluu asiaan, onhan heille koulutettu Tanskassa TERM-malli.

TERM-malli ohjaa lääkäreitä valmentamaan potilaitaan ajattelemaan, että heidän oireensa johtuvat jostain muusta syystä, kuten stressistä tai lapsuudentraumoista. Malli ohjeistaa lääkäreitä, kuinka he saavat potilaat hyväksymään CBT:n (Kognitiivis-behavioraalinen käyttäytymisterapia) ja GET:n (asteittain lisättävä liikunta) hoidoikseen.

Päätavoite on muuttaa hyödyttömät näkemykset oireiden syistä ja laajentaa potilaiden näkökantaa. Siinä on neljä kohtaa: 
  1. Saada potilas tuntemaan itsensä ymmärretyksi
  2. Laajentaa näkemystä fyysisten oireiden ulkopuolelle
  3. Linkittää psykososiaaliset ongelmat oireisiin
  4. Neuvotella jatkohoidostaHoidoksi potilaille TH-klinikalla tarjotaan hoidoksi viittä eri hoitopolkua:

 
  • Psykoedukaatio, jossa annamme tietoa toiminnallisista oireista ja niiden kanssa selviytymisestä.
  • Kuuden käyntikerran ryhmäinterventio, jota vetävät psykologi, sosiaalityöntekijä ja psykofyysinen fysioterapeutti.
  • Ohjaus Kelan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskokeiluun.
  • Toiminnallisten häiriöiden oma nettiterapia.
  • Lausunnot Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ja muihin Kelan tukemiin terapioihin.

Yllä oleva teksti lainattu HUS:n nettisivuilta 30.11.2020


He myös "kertovat" eli suosittelevat DNRS ja Eroon oireista-kursseja. Kyseiset kurssit ovat maksullisia ja potilaiden pitäisi itse ne kustantaa. Niistä ei ole myöskään tieteellisiä tutkimuksia, joten HUS:n Toiminnallisten häiriöiden-poliklinikka tarjoaa potilailleen täyttä huuhaata!

Lue täältä lisää kyseisestä aiheesta laajemmin.