Toiminnallinen häiriö jakaa terveydenhuollon kahtia

 Toiminnallinen häiriö jakaa Suomen terveydenhuollon kahtia, mutta miksi?


Suomessa terveydenhuolto on kahtia jakautunut monen huonosti tunnetun sairauden kohdalla. Tämä teksti on kirjoitettu ME-sairaus edellä, mutta samat asiat koskevat muitakin toiminnallisiksi niputettuja sairauksia. ME-media on edelleen sitä mieltä, että ME-sairaus ei ole toiminnallinen häiriö.


Osa terveydenhuollon henkilöistä pitää ME-sairautta omana fyysisenä sairautena ja osa heistä pitää sitä toiminnallisena häiriönä joka johtuu pelosta sekä stressistä. Alla lueteltu toiminnallisen häiriön eri nimityksiä.
Psykosomaattisena häiriönä näkevät terveydenhuollon ammattilaiset sekä terveydenhuollosta päättävät elimet (TH:n kannattajat)

Toiminnallisen häiriön kannattajat pohjaavat teoriansa siihen, että ME-potilaat aiheuttavat stressaamalla itselleen ME:n aiheuttamat oireet (huoliteoria). Kun ME-potilaat eivät kykene vointinsa vuoksi elämään normaalia elämää, niin potilailla on sitten TH:n kannattajien mukaan välttämiskäyttäytymistä, eli ME-potilaat välttävät tekemästä asioita jotka lisäävät oireita. Tämä taas saa aikaan sen, että jos ME-potilasta hoidetaan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksilla, niin siitä voi olla enemmän haittaa, kuin hyötyä.1. HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, yliopistosairaala
HUS:n Toiminnallisten häiriöiden klinikalla hoitona suositellaan maksullisia Eroon oireista-kurssia ja hierojan kehittämää DNRS-metodia. Kummastakaan metodista ei ole tehty yhtäkään tieteellistä tutkimusta ME-potilaiden kohdalla. TH klinikalla potilaille suositellaan myös nk. Pitkäaikaisista kehollisista oireista kärsivien PITKO-nettiterapiaa, jonka viitekehys on sama kuin Maria Nordinin Eroon oireista-metodissa. 


Tästä voit lukea 16 avointa asiakaspalautetta HUS:n Toiminnallisten häiriöiden poliklinikan potilailta.

ME-potilaat eivät saaneet apua Toiminnallisten häiriöiden klinikalta.2. STM Sosiaali- ja Terveysministeriö

Suomen Sosiaali- ja Terveysministeriö ei taida itsekään tietää mihin ME-sairauden luokittelisi. Välillä viesti on se, että ME on toiminnallinen häiriö ja välillä ei. Ministeriö perustaa mielipiteensä ja uskomuksensa asiantuntijoiden lausuntojen mukaan, ja kun asiantuntijoina on TH:n kannattajia niin lopputulos on mitä on. 3. TTL TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos TTL on innostunut ihan tosissaan toiminnallisista häiriöistä. He ovat jopa rahoittaneet Tanskan Toiminnallisten häiriöiden klinikan Kun kroppa sanoo seis-oppaan suomentamisen.4. THL Työ- ja hyvinvoinninlaitos


Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL ei tahdo, että ME-sairautta tutkitaan, mutta olisi kyllä valmis, että toiminnallisia häiriöitä tutkitaan. Luulisi, että THL olisi iloinen minkä tahansa vakavan sairauden tutkimusrahoituksesta, mutta nähtävästi ei ole.5. KELA Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos KELA hylkää ME-potilaiden sairauspäivärahoja, vammaistukia ja kuntoutustukia. KELA luokittelee ME-sairauden toiminnalliseksi häiriöksi ja kehittää TH kuntoutusta.6. Lääkäriliitto, Lääkärilehti, Lääkäripäivät
Lääkäriliitto, -lehti ja -päivät kouluttavat ja tiedottavat lääkäreitä sekä terveydenhuollon henkilökuntaa toiminnallisista häiriöistä. Viimeiset vuodet toiminnallinen häiriö on saanut Lääkärilehden, kuin Lääkäripäivien kautta palstatilaa ja sanoma leviää kulovalkean tavoin.7. Helsingin Yliopisto 
Helsingin Yliopisto on lähtenyt TH kirjoitteluun mukaan. Heidän kirjoituksessa Long Covid oireista kärsivät sairastavat toiminnallista häiriötä. Toiminnallisiin häiriöihin luetellaan ME-sairauden lisäksi lukematon määrä muitakin vakavia sairauksia. 
Fyysisenä sairautena näkevät Suomen terveydenhuollon ammattilaiset

Toista puolta edustavat lääkärit, jotka pitävät ME-tautia omana fyysisenä sairautena ymmärtävät, että ME on vakava rasitusintoleranssisairaus. He ymmärtävät, että ME-potilaat tekevät sen mihin heidän toimintakykynsä riittää. He myös ymmärtävät mikä on PEM (Post-Exertional Malaise eli rasituksen jälkeinen huonovointisuus). Nämä terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat kansainvälisiä ME tutkimuksia ja kuuntelevat potilasta. He eivät myöskään suosittele huuhaa hoitoja potilaille.


1. Terveyskirjasto
Terveyskirjaston teksti ME-sairaudesta on koko ajan matkan varrella parantunut. Moni ME-potilas on kyseisen tekstin avulla saanut apua sairauteen, mutta vielä on paljon tekemistä, jotta jokainen ME-potilas saisi tasavertaista kohtelua terveydenhuollossa.

2. DUODECIM


Suomessa tehdään 23.2.2021 historiaa, kun Duodecim julkaisee ME-sairaudesta Hyvä käytäntö-suosituksen. Konsensussuosituksen paneelissa oli mukana myös ME-potilaita.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Entäs muualla, onko ME toiminnallinen häiriö?


Kun katsotaan isommassa mittakaavassa ME-sairauden määrittelyä, niin entistä erikoisemmaksi tämä Suomen luokittelu menee. 1. WHO World Health Organization, Maailman terveysjärjestö


Maailman terveysjärjestö WHO, World Health Organization, on Suomen terveyspolitiikan kehittämisen ja arvioinnin tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa Suomen osallistumisesta ja linjauksista WHO:ssa.


Sosiaali- ja terveysministeriö on määrännyt kirjeellään WHO:n ICD-10 tautiluokituksen ja pohjoismaisen leikkausluokituksen käyttöön ottoa koskevassa määräyksessä (1995:81) ICD-10 luokituksen käytön pakolliseksi tautien ja kuolinsyiden merkitsemisessä potilasta koskeviin asiakirjoihin.


Yllä olevasta kuvasta näkee, että WHO ICD-10 tautiluokituksessa ME luokitellaan neurologisiin sairauksiin.Yllä olevasta kuvasta näkee, että WHO ICD-11 tautiluokituksessa ME luokitellaan neurologisiin sairauksiin.Yllä olevasta kuvasta näkee, että WHO ICD-11 tautiluokituksessa toiminnallinen häiriö eli Bodily distress disorder kohdassa EXCLUSIONS (pois jättäen, pois lukien, pois sulkien) ME, CFS ja PVFS.WHO on luokitellut ME:n jo vuodesta 1969 omaksi biologiseksi sairaudeksi, eikä jatkossakaan ole asiaan tulossa muutosta. ME ei siis ole WHO:n mielestä toiminnallinen häiriö.
2. CDC Centers for Disease Control and Prevention, Yhdysvaltain tautikeskus
CDC kirjoittaa, että ME/CFS on invalidisoiva ja monimutkainen sairaus.3. NIH National Institutes of Health, Yhdysvaltain terveysvirasto


NIH kirjoittaa, että ME/CFS on heikentävä sairaus.4. NICE National Institute for Health and Care Excellence, Englannin ja Walesin arviointiviranomainen

Vuonna 2007 NICE julkaisi ohjeistuksen jossa kerrotaan, että ME/CFS on suhteellisen yleinen sairaus. Fyysiset oireet voivat olla yhtä invalidisoivia kuin MS-taudissa, SLE:ssä, nivelreumassa, sydämen vajaatoiminnassa ja muissa kroonisissa sairauksissa. 

NICE on tekemässä uudistettua ohjeistusta ME-sairaudesta ja se on tarkoitus julkaista huhtikuussa 2021.

Yllä oleva kuva tulevasta ohjeistuksesta; ME/CFS on monimutkainen, krooninen sairaus, joka vaikuttaa useisiin elinjärjestelmiin.


5. IOM Institute Of Medicine


IOM julkaisi vuonna 2015 uudet suuntaviivat ME-sairaudelle. Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys teetti oppaasta käännöksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen oikoluki. 


Miten ME-potilaiden pitäisi suhtautua tähän kaikkeen?

Toivomme, että lääkärit käyttäisivät sitä omaa järkeään. Ei Suomessa voi yhtä äkkiä olla satoja tuhansia  toiminnallisista häiriöistä kärsiviä potilaita. Tiede ei ole ikinä valmis ja lääketiede on tehnyt menneisyydessä monen monta virhettä luokitellessaan sairauksia väärin. Kärsijöinä on olleet potilaat.

Toivomme, että Duodecim Hyvä käytäntö-suositus ME-sairauteen lopettaisi tämän epämääräisen kiistan. Hyvä käytäntö julkaistaan 23.2.2021. Lisäämme sen heti sivustolle, kun se on julkaistu.
Täällä lisää aiheesta toiminnallinen häiriö.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


ME-media on ME-potilaiden oma yhteinen media. Kaikki julkaisut ovat ME-potilaiden yhteistyöllä tehtyjä.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖LÄHTEITÄ JA LINKKEJÄ:


TH kannattajat


1. HUS


https://www.hus.fi/hoidot-ja-tutkimukset/toiminnallisten-hairioiden-hoito


https://yle.fi/uutiset/3-112193032. STM


https://stm.fi/documents/1271139/7832492/Toiminnallisten+häiriöiden+hoidon+järjestäminen+luonnos+120417.pdf/b94c6a21-dcea-4a76-9e4e-b92d629f353d/Toiminnallisten+häiriöiden+hoidon+järjestämnen+luonnos+120417.pdf


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_873+2020.aspx


https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161496/STM_J02_Yhtenaisen%20kiireettoman%20hoidon%20perusteet.pdf?sequence=4&isAllowed=y


3. TTL


https://www.ttl.fi/tyontekija/toiminnalliset-oireistot/


https://1590100.169.directo.fi/@Bin/9b2e1cb4aa62632a1c193b3a7575b530/1612788424/application/pdf/653597/Toiminnalliset%20häiriöt%20Markku%20Sainio%2018.2.2020.pdf


https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2019/09/TÄMÄ_Kun_kroppa_sanoo_seis_190919.pdf


4. THL


https://thl.fi/documents/10531/4445302/ME_CFS+yhdistyksen+lausunto.pdf/b6f6d2a1-72b7-8914-44b3-601818dbe643?t=1578570024676


5. KELA


https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/195054/Raportteja3.pdf?sequence=6&isAllowed=y


https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-kuntoutuksen-kehittaminen-kelan-hankkeet-toiminnallisten-hairioiden-kuntoutus6. Lääkäriliitto, Lääkärilehti ja Lääkäripäivät


https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/toiminnallisten-hairioiden-poliklinikka-kuntouttaa-ja-tutkii/


https://laakaripaivat.fi/2021/kurssit/toiminnalliset-hairiot-missa-vika-ja-miten-se-korjataan/7. Helsingin Yliopisto


https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/pitkittyneet-koronaoireet-voivat-johtua-kiinni-hirttaneesta-stressista
Biolääketieteen kannattajat


1. Terveyskirjasto


https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01194


2. DUODECIM


https://www.kaypahoito.fi/anna-lausuntosi-krooninen-vasymysoireyhtyma-me-cfs-hyva-kaytanto-konsensussuositukseen

Kansainvälinen tieto


1. WHO


https://icd.who.int/browse10/2019/en


https://icd.who.int/browse11/l-m/en


https://stm.fi/ministerio/kansainvaliset-asiat/who


https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=582. CDC


https://www.cdc.gov/me-cfs/about/index.html


3. NIH


https://www.nih.gov/mecfs/about-mecfs4. NICE


https://www.nice.org.uk/guidance/cg53/chapter/Introduction


https://www.nice.org.uk/guidance/GID-NG10091/documents/draft-guideline


5. IOM 


https://www.nap.edu/resource/19012/MECFScliniciansguide_Finnish%20language.pdf