Eutanasiasta asiaa


Eutanasiasta asiaa


Vaikea-asteista ME-sairautta sairastaneelle 28-vuotiaalle hollantilaiselle Lauren Hoevelle tammikuun lopulla tehty eutanasia on herättänyt paljon keskustelua. 


Suomessa toimivat Lääkärilehti sekä Potilaan lääkärilehti kirjoittavat Laurenin eutanasiasta ihmettelevään ja jopa halventavaan sävyyn:


”Eutanasiapäätös hätkähdyttää — syynä krooninen väsymysoireyhtymä”


”Poikkeuksellista Hoeven tapauksessa oli, että syynä hänen eutanasiatoiveeseensa oli krooninen väsymysoireyhtymä, johon nainen oli sairastunut vuonna 2019.”


Mikä siinä on niin hätkähdyttävää tai poikkeuksellista, että vaikea-asteista ME:a sairastava toivoo saavansa eutanasian? Varsinkin jos miettii että:


ME-potilailla on tutkitusti matalin terveydentilaan liittyvä elämänlaatu verrattuna syöpään, diabetekseen, lupukseen, aivohalvaukseen, sydänsairauksiin ja krooniseen munuaisten vajaatoimintaan. 


ME:n tutkimusrahoitus on ollut vuosikymmeniä matalin verrattuna sairauden aiheuttamaan kärsimykseen. 


ME:n aiheuttama stigma on niin iso, että sen kestäminen (ME:n rajujen oireiden lisäksi) on äärimmäisen raskasta kantaa.”Krooniseen väsymysoireyhtymään on tarjolla hoitoa. Lisätietoja asiasta löytyy esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta .”


Kyseinen lisätietoa linkki vie PIRHA:n nettisivuille kohtaan Väsyneen potilaan tutkimus- ja läheteohje jossa sanotaan näin:


”Väsymystyöryhmä ei ota hoitovastuuta potilaasta selvittelyiden jälkeen eikä väsymystyöryhmä määrää tai toteuta kokeellisia hoitoja.”


Lääkärilehti sekä Potilaan lääkärilehti kertovat, että ”krooniseen väsymysoireyhtymään on tarjolla hoitoa”, mutta linkittävät PIRHA:n sivustolle jossa sanotaan suoraan, että ”kokeellisia hoitoja ei määrätä tai toteuteta”.


HUOM! Kaikki hoidot sekä kuntoutus ovat ME-sairaille kokeellista, koska sairauden etiologiaa eikä patofysiologiaa vielä täysin tiedetä/tunneta.


Lääkärilehti sekä Potilaan lääkärilehti antavat kirjoituksellaan ME-potilaille tyhjää toivoa. Medialla, varsinkin Lääkärilehdillä, pitäisi olla faktat hallussa 110 prosenttisesti kun kirjoitetaan Suomessa huonosti tunnetusta ME-sairaudesta, ja tässä tapauksessa vielä eutanasiasta. 


Vaikea-asteista ME:a sairastaneen Lauren Hoeven blogista voit lukea lisää kuinka pitkä ja perusteellinen polku eutanasian saaminen oli. Hän ei saanut sormia napsauttamalla eutanasia päätöstä, vaan hän kävi lävitse vuosia kestäneet haastattelut lääkäreiden kanssa. 


Eutanasiaa ei suoriteta kevyin perustein, vaan laissa säädetään eutanasian myöntämisen ehdoista. Esimerkiksi Hollannissa, jossa Lauren sai eutanasian, edellytetään, että potilaan kärsimyksen tulee olla sietämätöntä ja hänen on oltava parantumattomasti sairas.


Lauren ei ollut ensimmäinen ME-potilas joka päätyi eutanasiaan, eikä valitettavasti viimeinen. 


Suosittelemme lukemaan englanniksi kirjoitetun Jäähyväiset – Anne Örtegrenin viimeinen viesti jos edelleen mietit, että miksi ME-potilaat päätyvät eutanasiaan.Mikä on eutanasia?


Termi "eutanasia" tulee kreikan kielen sanasta eu-thanasos, joka merkitsee hyvää kuolemaa. Eutanasia tunnetaankin myös armokuolemana tai kuolinapuna, ja sen tarkoitus on auttaa vakavasti sairasta ihmistä kuolemaan sekä pääsemään kärsimyksestään.


Eutanasia jaetaan passiiviseen ja aktiiviseen eutanasiaan


Passiivinen eutanasia tarkoittaa sitä, että potilaan annetaan kuolla jättämällä tiettyjä hoitotoimenpiteitä tekemättä tai keskeyttämällä hoito. Tällöin potilas lopulta kuolee sairauteensa, kun esimerkiksi hoitotoimet lopetetaan. 


Aktiivinen eutanasia puolestaan tarkoittaa tilannetta, jossa toinen henkilö tietoisesti surmaa potilaan tämän vakaaseen harkintaan perustuvasta pyynnöstä. Potilaalle voidaan esimerkiksi antaa tappava annos lääkettä, jolloin potilaan kuolema on seurausta tämän toisen henkilön menettelystä.


Tällä hetkellä aktiivinen eutanasia on sallittu vain muutamassa maassa: Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa ja Kolumbiassa. Lisäksi eutanasia on sallittu Victorian osavaltiossa Australiassa. 

Näissäkään maissa aktiivista eutanasiaa ei suoriteta kevyin perustein, vaan laissa säädetään eutanasian myöntämisen ehdoista. Esimerkiksi Hollannissa, joka ensimmäisenä valtiona maailmassa laillisti aktiivisen eutanasian vuonna 2002, edellytetään, että potilaan kärsimyksen tulee olla sietämätöntä ja hänen on oltava parantumattomasti sairas. Potilaan täytyy pyytää eutanasiaa tarkkaan harkiten ja hänen on tullut saada tilastaan riittävästi informaatiota. Eutanasian myöntämiseksi kahden lääkärin tulee osallistua päätöksentekoon.


Suomessa aktiivinen eutanasia on yhä kiellettyä ja siihen ryhtyminen on rikos.Lähde: Minilex
KUVA: UNSPLASH


ME-media on ME-potilaiden oma yhteinen media. Kaikki julkaisut ovat ME-potilaiden yhteistyöllä tehtyjä.


ME on liitetty vuonna 1969 WHO:n ICD-tautiluokitukseen neurologiseksi sairaudeksi.


ME lyhenne sanoista Myalgic Encephalomyelitis 


CFS lyhenne sanoista Chronic Fatigue Syndrome


Suomessa tunnetaan nimillä ME-tauti, ME/CFS, Myalginen enkefalomyeliitti,  Krooninen väsymysoireyhtymä tai viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä.ME/CFS EI OLE TOIMINNALLINEN HÄIRIÖ.