Kooste nro. 3 NIH-konferenssistaNational Institutes of Health (NIH) järjesti ME/CFS-konferenssin 4.-5.4.2019. Konferenssissa oli kansainvälisiä huippututkijoita kertomassa uusimpia uutisia ME/CFS:tä sekä muista sairauksista, jotka liittyvät usein ME/CFS:ään.

Koosteiden kuvat eivät ole kovin hyvälaatuisia, koska ovat kuvakaappauksia. Pahoittelut siitä.


Anthony Komaroff, MD

Anthony Komaroffsta voit lukea lisää täältä.


80-luvun puolivälissä sairauden perusteita epäiltiin, koska potilailta ei löytynyt yhtenäisiä fyysisen tutkimuksen tuloksia, ei ollut diagnostista testiä, hoitoja, ennustetta eikä todisteita taustalla olevasta biologisesta aiheuttajasta.

2019 mennessä ME/CFS-sairauden löydökset voi luokitella viiteen alalajiin: 
keskus- ja autonominen hermosto, (energia)aineenvaihdunta, immuunijärjestelmä, mikrobiomi ja geenimuutokset.


ME/CFS:ssä keskushermoston osalta ongelmia on hormonituotannossa, kognitiossa, autonomisen hermoston toiminnassa, anatomiassa, immuunisolujen toiminnassa, jne.Aivojen tulehdus erottaa ME/CFS-potilaat verrokeista. Nakatomin 2014 tutkimus. (Tätä kritisoitiin konferenssissa hieman).


Nakatomin (kritisoitu) tutkimus sai vahvistusta MRS-tutkimuksista. ME/CFS-potilaiden aivoissa merkkejä tulehduksesta, sairauden vaikeusaste korreloi aineenvaihduntatuotteiden suhteiden kanssa ja koliini/kreatiniini suhde koholla + liikaa laktaattia.Laktaattiylimäärä selkäydinnesteessä ME/CFS-potilailla erottaa heidät sekä terveistä kontrolleista että ahdistuneista. ME/CFS ei ole toiminnallinen häiriö.Toinen ryhmä, aineenvaihdunnan muutokset ME/CFS-potilailla: Heikentynyt ATP-tuotanto, hidastunut aineenvaihdunta ja oksidatiivinen tai nitrosatiivinen stressi.

Metabolomiikka ME/CFS:ssä: Suurin osa aineenvaihduntatuotteista vähentynyt, kuten talviunessa. Vika NADPH:n saatavuudessa tai oksidatiivisessa fosforylaatiossa, PDH-entsyymissä? Sokereita, rasvoja ja aminohappoja ei muuteta energiaksi.Oksidatiivisen ja nitrosatiivisen stressin aiheuttamat vauriot. 


Maureen Hansonin immuunisolututkimukset. ME/CFS-potilailla selkeästi heikentynyt glykolyysi ja mitokondriohengitys.
Tutkimus (painossa) löysi ME/CFS-potilaiden selkäydinnesteestä 43 proteiinia, jotka erottivat heidät terveistä, hermoston tulehdukseen viittaavia kohonneita arvoja, soluvaurioita ja merkittäviä eroja ja samankaltaisuuksia verrattaessa MS-potilaisiin.
Bhupesh Prustyn esitys virusinfektioiden suhteesta mitokondrioihin. HHV-6 virus hajottaa mitokondrioita (ainakin joissakin soluissa) ja voi aktivoitua immunosupressiivisessa tilassa (kuten ME/CFS) ym.
Kolmas löydöskategoria on immuunijärjestelmän muutokset, kuten lymfosyyttien ilmiasun ja toiminnan muutokset, sytokiinit ja HLA-muutokset ME/CFS-sairaudessa.


Immunologisia muutoksia ME/CFS-sairaudessa: suurempi määrä immuunipuolustuksen komplekseja ja immunoglobuliini G:tä kierrossa, joidenkin IgG alalajien väheneminen, huonosti toimivat luonnolliset tappajasolut ja isompi määrä tulehduksellisia sytokiineja.Sytokiinilöydöksiä: veren sytokiinipitoisuudet ovat ME/CFS-potilailla korkeampia ensimmäisten 3 vuoden ajan. Eivät vielä tiedä, onko kyseessä taistelu patogeenia vastaan, jonka immuunipuolustus lopulta häviää ja palaa loppuun.ME/CFS-potilailla on joitain sytokiinejä myös selkäydinnesteessä (ei terveillä) ja sytokiinien kierrossa oleva määrä korreloi sairauden vakavuusasteen kanssa.Näistä 17 sytokiinistä, jotka korreloivat sairauden vakavuusasteen kanssa, syöttösolut voivat tuottaa tai johtaa kymmenen. Voisiko ME/CFS:n keskeinen piirre olla syöttösolun säätelyhäiriö?
ME/CFS potilailla näyttäisi olevan jatkuva T-soluvaste.


Epigeneettiset muutokset ME/CFS:ssä: DNA:n metylaatio on erilainen, erityisesti glukokortikoidille herkissä geeneissä. MikroRNAn expressio on erilainen, erityisesti luonnollisissa tappajasoluissa, ym.ME/CFS:n tyyppejä rasituksen jälkeisen oirekuvan perusteella: 

1. Relapsi+päänsärky 
2. Kurkkukipu+kipu käsivarressa+pahoinvointi+unettomuus 
3. Pää- ja kurkkukipu+lihassärky+kipu käsivarressa+jalkojen heikkous+unettomuus
4. Flunssankaltaiset oireet+pahoinvointi 
5. Päänsärky+yleinen lihassärky+aivosumu+flunssankaltaiset oireet+huimaus. 

Sinisellä kaikissa "ei oireita".Miksi teettää potilailla oireita pahentavia tutkimuksia? Lepäävillä ihmisillä esiintyvät oireet eivät välttämättä ilmaise sairauden aiheuttajaa. Kun oireet pahenevat, biomarkkerit lisääntyvät ja ovat todennäköisemmin syyllisempiä.
Tutkijoiden tulee selvittää PEMin (rasituksen jälkeisen huonovointisuuden) syyt, koska se on niin keskeinen ME/CFS:ssä.
ME/CFS-potilailla selkeästi epänormaali vaste rasitukseen verrattuna terveisiin, yhtä vähän liikkuviin kontrolleihin. Anaerobinen kynnys, syke, max VO2 ja max työ.


ME/CFS-potilailla rasitus herkistää kivulle, kun taas terveillä nostaa kynnystä.

Kronotrooppinen intoleranssi (sydämen sykkeen säätelyn ongelma) johtuu ME/CFS:ssä todennäköisesti autonomisen säätelyn häiriöstä. Erityisesti rasitusta seuraavana päivänä ongelmia.
Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa? Keskus- ja autonominen hermosto, aineenvaihdunta, immuunijärjestelmän ilmiasu & toiminta, epigeneettiset erot ja mikrobiomin erot. Yhdistävää tekijää etsimässä.Useita selittäviä malleja: 
1. solujen ennenaikainen vanheneminen, jotka aiheuttavat uupumusta 
2. Sairauskäyttäytyminen/ tulehdus 
3. Talviuni /-horros 
4. Solujen uhkareaktio /epätäydellinen paraneminen 
5. mikrobiomi
Sairauskäyttäytyminen. Kaikilla eläimillä, jopa selkärangattomilla. Väliaikainen reaktio vammaan tai tulehdukseen, jotta energiavarastot käytetään paranemiseen. Aivot ohjaavat kehoa (särky, uneliaisuus, jne), voiko tämä reaktio jäädä jumiin?
Kehossa oleva tulehdus aktivoi immuunivasteen ->tuottaa mm. tulehduksellisia sytokiineja -> vagus-hermo ilmoittaa aivoille tulehduksesta ja aivot ohjaavat kehon energiaa säästävään sairausmoodiin.
Spekulaatiota ME/CFS:n oireiden yhteisestä alkuperästä: Aivojen tulehdus(/käyttäytyminen), autovasta-aineet, myrkytystila, krooninen stressi, ylipaino, leptiinit vai tulehdus jossain muualla kehossa taustalla?
Mahdollisia paikkoja perifeeriselle tulehdukselle: Itse hermot, erityisesti niitä ympäröivien dendriittisolujen latentti infektio. Mikä tahansa kudos. Suolisto, josta näyttöä, että mikrobiomi voi olla tulehduksen aiheuttaja ym.Mitä hyötyä talvihorroksesta /-unesta? Väliaikainen tila, jolla eliö selviää hengissä ankarista olosuhteista, mutta toimintakyky selkeästi alentunut. ME/CFS:ää voi verrata tällaiseen energiansäästötilaan.Talvihorros/-uni Molempia säätelee sama geeni, joka on myös vastuussa mm. stressireaktiosta ja synnynnäisestä immuniteetista. Vähentää aerobista soluhengitystä. Saattaa muuttaa mikrobiomia. Kaikki sopivat ME/CFS:ään.

Tässä tällainen helppo ja yksinkertaistettu kuvaus immuunijärjestelmästä. Tästä on helppo ymmärtää, mistä ME/CFS:ssä on kyse.


Suoliston mikrobikanta on hormonijärjestelmä. Vaikuttaa monin tavoin ihmiseen välittäjäaineiden, hormonien, tulehdusmolekyylien ym. kautta. Voi olla yksin syypää ME/CFS:ään.


Mikrobiomi. Rasitus aiheuttaa suolistobakteerien pääsyn ME/CFS-potilaiden verenkiertoon.


Suoliston mikrobiomi. Selkeä ero ME/CFS-potilailla verrattuna terveisiin, yhtä vähän liikkuviin ihmisiin. ME/CFS-potilailla rasitus aiheuttaa suolistobakteerien pääsyn verenkiertoon, -> aiheuttavat ongelmia.
Mikrobiomi. Suoliston bakteerikantaa tutkimalla on huomattu selkeitä eroja eri mikrobien määrissä ja toiminnassa (aineenvaihduntatuotteet). Nämä korreloivat myös ME/CFS-sairauden vaikeusasteen kanssa, erityisesti uupumuksen ja kivun.Mikrobiomi. Molemmat tutkijaryhmät (Lipkin, Julia Oh) löysivät toisistaan erillään ME/CFS-potilaiden suoliston mikrobikannasta selkeästi vähentyneet määrät butyraattia tuottavia bakteerilajeja.Sairauskäyttäytyminen, tulehdus ja talvihorros kaikki ikiaikaisia biologisia mekanismeja energian säästämiseksi ja vamman parantamiseksi, mikrobiomi joillakin tulehduksen lähde? Voiko ME/CFS olla näiden aktivoit. /jumiutuminen päälle?Tämä konferenssi ja kirjallisuus tuovat ilmi vankat todisteet taustalla olevista elimellisistä poikkeavuuksista ME/CFS-potilailla. 
Näillä poikkeavuuksilla on selkeää päällekkäisyyttä tunnettujen sairausmallien kanssa.

Koosteiden kuvat eivät ole kovin hyvälaatuisia, koska ovat kuvakaappauksia. Pahoittelut siitä.
Kooste nro. 1 löytyy täältä ja Kooste nro. 2 löytyy täältä.


Tekstit ovat ME/CFS-kanavan Twitter-tililtä.