ME/CFS-sairaus näkyy potilaiden veressä


ME/CFS-sairaus näkyy potilaiden veressä!

Ron Davis tutkimusryhmineen on kehittänyt menetelmän, jolla ehkä voitaisiin diagnosoida ME/CFS verinäytteen perusteella. Menetelmä perustuu yksitumaisten valkoisten verisolujen reagointiin, kun niitä pidetään suolapitoisessa liuoksessa. Solut joutuvat kuluttamaan paljon energiaa, kun ne yrittävät säilyttää elektrolyyttitasapainonsa suolaisessa ympäristössä. Tällä koetetaan mallintaa ME/CFS-sairaudesta kärsivien kokemaa rasituksen jälkeistä huonovointisuutta, eli PEM-oiretta.
Tutkijat mittasivat solujen sähköisten ominaisuuksien muutoksia ja havaitsivat selvän eron ME/CFS:ää sairastavien ja terveiden verrokkien välillä. Vaikeasta ME/CFS:ää kärsivien soluista mitattu impedanssin muutos poikkesi verrokeista enemmän kuin kohtalaisesti oireilevien.
Tutkijoiden mukaan heidän menetelmästään voisi tulla helppokäyttöinen diagnostinen testi nykyisin käytettävien oireisiin perustuvien kriteerien tueksi.

ME/CFS:n osalta on jo vuosia asetettu pysyvän luovutusesteen jo puhtaasti rajun oirekuvan vuoksi.

SPR Veripalvelun lääkäri toukokuussa 2019


SPR Veripalvelun lääkäri: 

"SPR seuraa sekä omien kansainvälisten verkostojen kautta että Euroopan tartuntatautiviranomaisen kautta tiedejulkaisuja ja uusia löydöksiä, jotka vaikuttavat verensiirtojen turvallisuuteen. Kroonisen väsymysoireyhtymän osalta on jo vuosia asetettu pysyvän luovutusesteen jo puhtaasti rajun oirekuvan vuoksi. Lisäksi sairauden vielä tuntematon syy ja mekanismi on syynä luovutusesteelle. Uusien tutkimustulosten valossa, joissa sairauden syytä ja hoitomuotoja pyritään paremmin ymmärtämään (mm. mitokondrioiden ja soluvesikkeleiden osalta) ei tiedossa ole vielä sellaista, jonka vuoksi muita toimenpiteitä kuin tuon luovutusesteen säilyttäminen olisi nähty tarpeelliseksi. 

Verensiirtohoidossa käytetyt soluvalmisteet käsitellään ns. valkosolusuodatuksen avulla, jonka tiedetään lisäävän valmisteiden turvallisuutta merkittävästi. Monien mahdollisesti tarttuvien sairauksien osalta tämä toimenpide on osoitettu hyvinkin turvalliseksi ja sillä voidaan merkittävästi vaikuttaa verensiirtoja saavien potilaiden turvallisuuteen sellaisten sairauksien osalta, joita ei ole mahdollista testata ja tutkia verenluovutuksen yhteydessä.

SPR seuraa siis myös ME/CFS:n osalta ajankohtaista tutkimustoimintaa ja reagoi tilanteeseen kansainvälisesti yhdessä muiden veripankkien kanssa. Jo vuosia sitten ME/CFS tuli veripalvelumaailman tietoisuuteen mahdollisena potentiaalisena uhkana verivalmisteiden näkökulmasta ja siitä lähtien asian seuraaminen on ollut aktiivista. Tämänhetkinen kokonaisnäkemys on siis kuitenkin edelleen sellainen, että sairautta ei ole osoitettu tai sen ei oleteta tarttuvan verensiirtojen välityksellä. Mikäli tästä asiasta selviää tulevaisuudessa jotain uutta ja verivalmisteiden turvallisuutta uhkaavaa, siihen reagoidaan."


Kuvat: UNPLASH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ME/CFS on liitetty vuonna 1969 WHO:n ICD-tautiluokitukseen neurologiseksi sairaudeksi.

ME lyhenne sanoista Myalgic Encephalomyelitis 
CFS lyhenne sanoista Chronic Fatigue Syndrome

Suomessa tunnetaan nimillä ME-tauti, ME/CFS, Myalginen enkefalomyeliitti, Krooninen väsymysoireyhtymä tai viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä.